Соопштенија

К О Н К У Р С за прием на ученици во Македонската православна богословија „Св. Климент Охридски“ – Скопје за учебната 2019/20 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: – Да завршиле основно образование; – Да имаат основно познавање од Православието; – […]

Конкурс за запишување во учебната 2017-2018 година

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Македонската православна богословија „Свети Климент Охридски” – Скопје, објавува КОНКУРС зазапишување на редовни ученици во Македонската православна […]