Приемен испит во МПБ

На 17.06.2021 г. се одржа приемниот испит за запишување на нови ученици, во I клас, во Македонската православна богословија „Свети Климент Охридски“ – Скопје.

Испитот успешно го положија шест кандидати, кои на тој начин се здобија со право да се школуваат во МПБ.