Соопштенија

Приемен испит во МПБ

На 19.06.2023 г. се одржа приемниот испит за запишување на нови ученици, во I клас, во Македонската Православна Богословија „Свети […]

Конкурс

К О Н К У Р С за прием на ученици во МПБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, за учебната […]

Конкурс за прием на ученици во Македонската православна богословија „Св. Климент Охридски“ – Скопје за учебната 2022/23 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: – Да завршиле основно образование; – Да имаат основно познавање од Православието; – […]