Контакт

+389 2 279 1086

bogoslovijampb@gmail.com

www.mpb.mk

ул: „Јустинијан Први“ бб
Драчево, Скопје