Јереј Антонио Апостолоски

Роден е во Скопје, на 16 ноември 1989 година. Во родниот град завршил богословско образование при средното богословско училиште „Св. Климент Охридски“, за потоа да замине на студии во Русија, во Московската духовна академија. Студирањето го завршил во 2012 година и истата се вработува како редовен професор во Македонската православна богословија. Неколку години подоцна, во 2016 година, се здобива со степен магистер, повторно во Московската духовна академија.