Илија Петров

Роден е на 20 ноември 1990 г. во Скопје. По завршувањето на основното образование, во 2005 г., се запишал во Македонската православна богословија „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Своето образование го продолжил на додипломски студии во Руската православна семинарија „Света Троица (Holy Trinity) во Џорданвил, Њујорк. Од 2015 г. поставен е за професор при Македонската православна богословија „Св. Климент Охридски“ – Скопје.