Божествена литургија

Оддание на Крстовден

„Ти, Кој доброволно на Крстот се искачи, на Твојот нов народ што го носи Твоето име, дарувај му ги Твоите добрини; дај му сила на Твојот народ набожен, давајќи му победа на непријателите, имајќи го за помош Твоето оружје на мирот, непобедливата победа.“