Божествена литургија

„И Јас ви велам: сакајте и ќе ви се даде; барајте и ќе најдете; чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака – добива, и кој бара – наоѓа, и на оној што чука, ќе му се отвори.“ – Лука 11, 9-10.