Училишна програма

ПРВА ГОДИНА
Македонски јазик
Црковнословенски јазик
Старогрчки јазик
Руски јазик
Англиски јазик
Библиска историја
Катихизис
Христијанска историја
Црковно пеење
Теорија на музика
Хагиографија
Информатика
ВТОРА ГОДИНА
Македонски јазик
Црковнословенски јазик
Старогрчки јазик
Руски јазик
Англиски јазик
Свето писмо – Стар завет
Христијанска историја
Национална историја
Патрологија
Црковно пеење
Теорија на музика
Информатика
ТРЕТА ГОДИНА
Македонски јазик
Црковнословенски јазик
Старогрчки јазик
Англиски јазик
Свето писмо – Стар завет
Христијанска историја
Патрологија
Црковно пеење
Типик
Литургика
Психологија и логика
Историја
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Македонски јазик
Црковнословенски јазик
Англиски јазик
Христијанска етика
Литургика
Црковно право
Свето писмо – Нов завет
Историја на философија
Апологетика
Догматика
Омилитика
Црковно пеење
Историја на МПЦ
Типик
ПЕТТА ГОДИНА
Македонски јазик
Црковнословенски јазик
Англиски јазик
Христијанска етика
Литургика
Црковно право
Свето писмо – Нов завет
Педагогија
Апологетика
Догматика
Омилитика
Црковно пеење
Историја на МПЦ
Типик
Пастирско богословие