Александар Атанасов

Проф. Александар Атанасов е роден 30.03.1987 год. во Кочани, каде што и завршил основно образование. Во 2006 год. матурирал на Македонска православна богословија, а во 2011 год. дипломирал на Православниот богословски факултет. Истата година поставен е за професор во МПБ „Св. Климент Охридски“. Во 2014 год. магистрира на „Институтот за национална историја“ – Скопје на тема „Историско-духовниот континуитет на Македонската православна црква во традициите на Охридската архиепископија“. Неговата магистерска е објавена во форма на книга. Во моментот е докторант на Философскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.