Ученички творби

Тројца светители

Во 2017-то лето Господово, три фенера светнаа со силен зрак, нарушувајќи ја тишината, го осветлија катадневниот мрак. Се збогати диптихот […]

Тивка молитва

Тивка молитва, слатка како мед и за миг живееш во небесниот свет. Во своето срце Христос Го гледаш, и во […]

Богословија

Генерации стари и млади, на тебе се потсетуваат, убави времиња минале на нив се навратуваат. Безброј теолози ти си изродила, […]