Поуки

Поука за спасение на душата

Во овој краток живот, браќа, треба да се погрижиме за своето спасение. Да имаме страв од нашиот Господ, надевајќи се […]

Слово за младите

А помладиот од нив му рече на татко си: „Татко, дај ми го делот од имотот што мене ми припаѓа“ […]