Приемен испит во МПБ

На 17.6.2022 г. се одржа приемниот испит за запишување на нови ученици, во I клас, во Македонската Православна Богословија „Свети Климент Охридски“ – Скопје.

Испитот  го положија седум кандидати, кои на тој начин се здобија со право да се школуваат во МПБ.