Приемен испит во МПБ

На 18.06.2020 г. се одржа приемниот испит за запишување на нови ученици, во I клас, во Македонската Православна Богословија „Свети Климент Охридски“ – Скопје.

Испитот успешно го положија девет кандидати, кои на тој начин се здобија со право да се школуваат во МПБ.