Божествена литургија

“Вам не ви е тесно со нас, но тесно ви е во срцата ваши. За еднаква отплата ви зборувам како на чеда: бидете и вие широки.” (2 Кор. 6, 12-13)