Божествена литургија

06.11.2018 година – вторник,
свети маченик Арета, света маченичка Сиклитикија.

„Светило за телото е окото; ако твоето око биде чисто, и целото твое тело ќе биде светло; а ако биде лукаво, и твоето тело ќе биде темно.“ – Лука 11, 34