Божествена литургија

„Ние, богословите, иако сме недостојни да зборуваме, тука се обидуваме, во рамките на нашата моќ… молитвата нè потсетува на нашата ништожност, а само малиот труд на тоа дека ние сме само мало камче од еден голем мозаик. Сепак, ние Го љубиме Бога со сето наше срце, се насочуваме кон изворот на животот, кон Божјото Царство, по стапките на големите духовници на нашата земја“ – МЛАД БОГОСЛОВ бр: 2 стр. 80.